Soal Kelas 1 - Bahasa Jawa - Semester 1 Paket-1

UJIAN
Hai Sobat elpedia!! Berikut ini adalah Soal Kelas 1 - Bahasa Jawa - Semester 1 Paket-1. Yuk Gaes!!!..Persiapkan diri kamu, Buktikan bahwa kamu HEBAT!!!
SELAMAT MENGERJAKAN

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang kamu anggap benar!


SOAL 1

Tatanen aksara ing ngisor iki dadi jenenge olahraga!

A. senam
B. manas
C. barisJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU.


SOAL 2

Aksara ing ngisor ini sing kelebu aksara swara yaiku ....

A. a-b-c-d-e
B. a-i-u-e-o
C. o-p-q-r-sJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 3

Apa basa kramane irung?

A. grana
B. mustaka
C. paningalJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 4

Kuping gunane kanggo ....

A. ngomong
B. ngrungokake
C. mlakuJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 5

Pawon-ana-masak-ibu ....

A. Masak ana pawon Ibu
B. Ana Ibu masak pawon
C. Ibu Masak ana pawonJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 6

Warnaku ireng. aku ana ing sirah. bentukku ana sing lurus lan ana sing kriting. aku yaiku ....

A. paningal
B. rikma
C. granaJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 7

Anake sapi arane ....

A. gajah
B. pedhet
C. kucingJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 8

Pak Joko ..... koran.

A. nyerat
B. nulis
C. maosJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 9

Gambar ing duwur gunane kanggo ....

A. mangan
B. mlaku
C. nyekelJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 10

Cara njogo kesehatan mripat yaiku ....

A. maca ing panggon seng terang
B. maca ing petengan
C. maca sambil turuJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 11

Jam setengah pitu Nina wis teka ing sekolahan. ora lali salaman lan ngambung astana bu guru. Astane tegese ....

A. tertib
B. tangan
C. keningJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 12

Ukara pakon sing mathuk karo gambar yaiku ....

A. Sit, umbahen klambine !
B. Sit, jupukna bukuku !
C. Sit, siramen kembange !Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 13

Yen diparingi kanca jajan kudu ngucapake ....

A. sepurane ya
B. tulung
C. matur suwunJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 14

Wong tuwane bapak utawa ibu sing lanang diarani ....

A. embah kakung
B. embah putri
C. paklikJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 15

Edo muthulake potelote kancane. Edo kudu njaluk ....

A. dhuwit
B. ganti
C.sepuraJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 16

Sing fungsine kanggo ngunyah yaiku ....

A. untu
B. mripat
C. irungJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 17

Basa kramane yaiku ....

A. lathi
B. waja
C. talinganJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 18

Bocah nyekel payung nganggo ....

A. paningal
B. asta
C. lathiJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 19

Iki gambar ....

A. resik-resik ing kelas
B. dolanan
C. sinauJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 20

Kuching muni unine ....
<

A. meong meong
B. embek embek
C. krompyangJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 21

Jono adus unine ....

A. byur byur byur
B. dhog dhog dhog
C. prok prok prokJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 22

Salam kenal.
Jenengku Bowo.
Umurku 6 than. Omahku Genuk.
Cita citaku polisi.

Apa cita cita Bowo ....

A. dokter
B. polisi
C. tentaraJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 23

Salam kenal.
Jenengku Bowo.
Umurku 6 than. Omahku Genuk.
Cita citaku polisi.

Nang endi omahe Bowo ....

A. Tlogosari
B. Genuk
C. GemahJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 24

Wedhus unine ....

A. theyot theyot
B. cek cek cek
C. embek embekJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 25

Jenengku Tono.
Aku kelas 1 SD.
Klambiku bang putih.
Kancaku jenenge Tito lan Bagus.

Sing kenalan jenenge yaiku ....

A. Bagus
B.Tito
C. Tono
D.Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 26

Jenengku Tono.
Aku kelas 1 SD.
Klambiku bang putih.
Kancaku jenenge Tito lan Bagus.

Kancane Tono ana ....

A. 3
B. 2
C. 1Jawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 27

Apa unine kewan ono ing gambar ngisor iki ....

A. kwek kwek kwek
B. cek cek cek
C. theyot theyotJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 28

Driji ana gambar yaiku ....

A. jentik
B. jempol
C. penuduhJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 29

Driji ana gambar yaiku ....

A. penuduh
B. penunggul
C. jentikJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMU


SOAL 30

Aksara ing ngisor ini sing kelebu aksara swara yaiku ....

A. a-b-c-d-e
B. a-i-u-e-o
C. o-p-q-r-sJawaban:

MAAF, BELUM ADA PEMBAHASANNYA.
HANYA DAPAT DIKERJAKAN UNTUK LATIHAN DAN MENGUKUR SKOR KAMUULANGI LAGI SOAL LAINNYA

close

Semoga Latihan Soal Kelas 1 - Bahasa Jawa - Semester 1 Paket-1 ini bermanfaat dan bisa memberikan semangat untuk selalu berlatih. Salam sukses!!!! ELPEDIA
AJAK TEMAN-TEMAN BELAJAR, dengan cara KLIK TOMBOL SHARE DI BAWAH INI!

ARTIKEL TERKAIT

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Telegram
Share on Whatsapp
Tags :

0 comments:

Posting Komentar